Wat is het verschil tussen BRL-K903/08 en PGS 30 / 31?

Lees meer over de wetgeving over het opslaan van bodembedreigende vloeistoffen

Daar waar een vloeistof moet worden opgeslagen waarvan het vermoeden is dat het een bodembedreigende vloeistof betreft is er een wetgeving van toepassing. Indien de vloeistof wordt verwerkt bij een niet BRZO bedrijf is de wet PGS 30 of PGS 31 van toepassing.

De PGS 30 en PGS 31 zijn door Kiwa uitgewerkt in Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallateurs BRL-K903/08. Deze regeling is opgedeeld in meerdere deelgebieden (gerelateerde richtlijnen). In enkele deelgebieden zijn ook voorschriften voor tanks uitgewerkt o.a;

  • BRL-K756/03 verticale tanks t/m 150m3

  • BRL-K796/02 horizontale tanks t/m 150m3

Alle fabrikanten moeten ieder afzonderlijk door Kiwa zijn gerectificeerd voor het product dat zij produceren cq monteren.

Indien er een bodembedreigende vloeistof wordt opgeslagen is de PGS30 van toepassing. De tankinstallatie moet geplaatst worden door een Kiwa erkende (gecertificeerde) tankinstallateur. De tankfabrikant moet door Kiwa gecertificeerd zijn om de tank te mogen produceren.
Eenvoudig weg de richtlijn volgen door een niet gecertificeerd bedrijf en toch een installatie produceren en of plaatsen, is niet geaccepteerd.

Leverancier Kiwa tanks

Gpi Tanks is gecertificeerd voor deelgebied BRL-K756/03: Enkel- en dubbelwandige verticale cilindrische stalen tanks voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot ten hoogste 150 m³.

Tanks volgens BRL-K796/02 horizontale tanks t/m 150m3 behoren ook tot de mogelijkheden. Deze tanks kunnen rechtstreeks bij ons besteld worden. Wij geven dan ook de vereiste conformiteitserklaring af, die de erkende Tankinstallateurs weer opneemt zijn conformiteitsverklaring BRL-K903/08 voor de gehele tankinstallatie.

Heeft u vragen over BRL-K903/08 of PGS 30/31 ?

Gerelateerde projecten en producten

BRL 756/03 KIWA tank

KIWA BRL-K756

KIWA BRL-K756 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen in enkel- en dubbelwandige verticale cilindrische tanks Contact Bent u zich

LEES MEER »
KIWA BRL-K756/03 opslagtank

5m3 KIWA BRL-K756 opslagtanks

De vraag van de klant omvatte drie opslagtanks die aan de KIWA BRL-K756 richtlijn moeten voldoen. De drie opslagtanks hebben een inhoud van 45.000 liter per stuk en zullen worden gebruikt voor de opslag van mierenzuur, melkzuur en sal CURB. Sal CURB is een mix van vloeibare formaldehyde en organische zuren.

LEES MEER »