PGS 30 opslagtank

Richtlijn voor veilig opslaan van vloeibare brandstoffen in bovengrondse tanks

PGS 30 is voor u van toepassing wanneer u van plan bent te investeren in tanks voor het opslaan van vloeibare brandstoffen met een vlampunt hoger dan 23 ºC behorende tot PGS-klassen 2 tot en met 4. Voor de overheid is de richtlijn van belang bij het verlenen van vergunningen, het opstellen van algemene regels en het toezicht op bedrijven.

PGS 29 | PGS 31

Toepassingsgebied PGS 30

De PGS 30 richtlijn is van toepassing op de drukloze, bovengrondse opslag van vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 23 ºC behorende tot PGS-klassen 2 tot en met 4 in één of meer tanks met een opslagcapaciteit van ten hoogste 150 m3 per tank evenals op de hieraan gekoppelde afleverinstallaties voor kleinschalige aflevering.

Een opslagtank kan worden aangetast door de vloeibare brandstoffen die erin worden opgeslagen. Door lekkage van de tank kan de bodem verontreinigd raken. Daarom moet een tank periodiek gecontroleerd worden. Afhankelijk van de soort tank (staal, kunststof, enkel- of dubbelwandig, coating) gelden er verschillende eisen op grond van de milieuregels.

De technische specificaties waaraan een PGS 30 bovengrondse brandstof opslagtank moet voldoen zijn vastgelegd in de KIWA richtlijn BRL-K903.

Opslag van smeerolie en afgewerkte olie

Voorheen moest de opslag van smeerolie en afgewerkte olie voldoen aan de eisen volgens BRL K903 en PGS 30. Vanaf 1 januari 2015 zijn voor afgewerkte olietanks bodembeschermende voorzieningen voldoende. Eisen volgens de BRL K903 en PGS 30 gelden niet.

Heeft u vragen over onze PGS 30 opslagtanks?
Olietanks - Gpi Tanks

Afgewerkte olie is namelijk geen brandbare vloeistof van ADR klasse 3. Het vlampunt van de gebruikte smeerolie ligt ver boven de 100 graden Celsius. Zelfs als tijdens het gebruik wat brandstof met de olie vermengd raakt, komt het vlampunt van de uiteindelijke afgewerkte olie niet onder de 60 graden Celsius. Het mengen van afgewerkte olie met andere afvalstoffen is verboden.

Gpi is volledig op de hoogte van de toepassing van deze regelgeving. Wij kunnen u professioneel adviseren bij het verkrijgen van de juiste vergunningen en u bovendien ondersteunen tijdens gesprekken met overheidsinstanties.

PGS 29 | PGS 31

Gerelateerde projecten

KIWA BRL-K756/03 opslagtank

5m3 KIWA BRL-K756 opslagtanks

De vraag van de klant omvatte drie opslagtanks die aan de KIWA BRL-K756 richtlijn moeten voldoen. De drie opslagtanks hebben een inhoud van 45.000 liter per stuk en zullen worden gebruikt voor de opslag van mierenzuur, melkzuur en sal CURB. Sal CURB is een mix van vloeibare formaldehyde en organische zuren.

LEES MEER »