PGS 31 opslagtank

Opslagtanks voor gevaarlijke chemische vloeistoffen

De opslag van al dan niet brandbare gevaarlijke chemische vloeistoffen in een tankinstallatie valt, voor zover niet binnen het toepassingsgebied van PGS 28 of PGS 30, binnen dat van PGS 31.

Bent u van plan te investeren in een opslagtank waarin opslag plaatsvindt van een al dan niet brandbare gevaarlijke chemische vloeistof die moet voldoen aan de richtlijn PGS 28, 29 of de PGS 30? Dan is de richtlijn PGS 31 voor u van toepassing.

PGS 29 | PGS 30

Wanneer PGS 31?

PGS 31 geeft richtlijnen voor een arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag. Deze zijn van toepassing op:

  • Drukloze opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties, waarbij de inhoud van de opslagtank tussen de 0,3 m³ en 150 m³ ligt
  • Opslag van watergedragen mengsels die vanuit de CLP verordening als kankerverwekkende of mutagene stoffen (CMR) zijn gekenmerkt

PGS 31 opslagtanks

PGS 31 gaat over diverse types opslagtanks, namelijk tanks met een vlakke bodem, met een bolle bodem, verticale en horizontale tanks, stalen, kunststof thermoplastische en kunststof thermohardende tanks, en enkel- en dubbelwandige tanks.

BRL-K903 installatiecertificaat

Voor nieuwe installaties van PGS 31 opslagtanks is vrijwel altijd een installatiecertificaat volgens de BRL-K903 of SIKB 7800 verplicht, tenzij deze voldoet aan enkele voorwaarden uit de PGS 34. Dit geldt niet voor alle opgeslagen stoffen, dus laat u hierover goed adviseren.

Bestaande tankinstallaties kunnen een herclassificatie (intredekeuring) ondergaan volgens BRL-K903/BRL SIKB 7800 deelgebied 15 (staal) en deelgebied 16 (kunststof). Na herkeuring (en het eventueel herstellen van gebreken) wordt een installatiecertificaat afgegeven. Dit geldt voor bestaande tankinstallaties met en zonder installatiecertificaat.

Heeft u vragen over PGS 31 tanks?
Gpi-bouw-chemietank-1.jpg

Een opslagtank mag pas in gebruik worden genomen nadat de installatiecertificaat  (kwaliteitsverklaring) is afgegeven.

Gpi is volledig op de hoogte van de toepassing van deze regelgeving. Wij kunnen u professioneel adviseren bij het verkrijgen van de juiste vergunningen en u bovendien ondersteunen tijdens gesprekken met overheidsinstanties.

PGS 29 | PGS 30

Gerelateerde projecten

KIWA BRL-K756/03 opslagtank

5m3 KIWA BRL-K756 opslagtanks

De vraag van de klant omvatte drie opslagtanks die aan de KIWA BRL-K756 richtlijn moeten voldoen. De drie opslagtanks hebben een inhoud van 45.000 liter per stuk en zullen worden gebruikt voor de opslag van mierenzuur, melkzuur en sal CURB. Sal CURB is een mix van vloeibare formaldehyde en organische zuren.

LEES MEER »