Horizontale opslagtank

Bovengrondse horizontale cilindrische tanks tot 150 m³ voor de drukloze opslag van vloeistoffen

KIWA BRL- K796 richtlijn

De KIWA BRL- K796 richtlijn behandelt horizontale bovengrondse enkelwandige, dubbelwandige en compartimententanks. Gpi is zeer ervaren in het ontwerpen en produceren van enkel- en dubbelwandige horizontale cilindrische tanks. Wij kunnen produceren volgens de genoemde richtlijnen en daarnaast zijn wij KIWA gecertificeerd voor bovengrondse verticale tanks (KIWA BRL- K756).

Horizontale tanks geïnstalleerd volgens de BRL-K796 draagt mede bij tot het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen.

lijntje-groenblauw-30x1px

NEN-EN 12285-2:2005

De BRL-K796 is grotendeels gebaseerd op de Europese norm NEN-EN 12285-2:2005. Dat wil zeggen dat hier aan de tanks te stellen eisen en de bepalingsmethoden zijn vastgelegd.

De BRL-K796 richtlijn specificeert een zeer concreet tankontwerp, met onder andere de volgende voorwaarden:

 • De opslagtank moet worden voorzien van een mangat van minimaal 600 mm;
 • Een dubbelwandige tank moet over het gehele oppervlak van de dubbele wand voorzien zijn van een tussenruimte;
 • De wanddikte van de binnentank, de buitentank, de bodems en eventuele compartimentbodems moet minimaal voldoen aan EN 12285-2:2005 en/of BRL-K976-02;
 • Verplichte aansluitingen op de tank:
  – Peil/-waterafvoerleiding.
  – Extra peil/-waterafvoerleiding; verplicht bij tanks met een cilindrische lengte langer dan 10 m; diameter min. 1½”.
 • Ontluchting; diameter minimaal 1½” (DN40);
 • Bij twee vulleidingen op 1 tank of compartiment voor het lossen van hetzelfde product, moet de diameter van de ontluchting gelijk zijn aan de helft van de totale diameter van de vulleidingen.

De volledige specificatie is hier na te lezen op de site van KIWA.

Onder bepaalde voorwaarden, en enkel in samenspraak met KIWA, mag van bepaalde voorwaarden worden afgeweken indien dit geen risico oplevert voor natuur en veiligheid.

Lees meer over onze certificering en bouwcodes.

Melktanks
Heeft u vragen over onze horizontale opslagtanks?
Horizontale opslagtank - KIWA BRL- K796

Specificaties horizontale tank

 • BRL- K796/02
 • Horizontale drukloze opslagtanks
 • Voor opslag van milieubedreigende stoffen
 • Verplicht in een BRL-K903 installatie
 • Tanks moeten minimaal voldoen aan de eisen die in alle artikelen van EN 12285-2:2005 / BRL-K976-02 gesteld worden
 • 150 m3
 • Max diameter binnen de EN12285-2 tot 3000 en volgens de BRL-K976-02 van 3000mm tot 3500mm.

Opties

 • Enkelwandig of dubbelwandig
 • Lekdetectie

Gerelateerde projecten en producten

BRL 756/03 KIWA tank

KIWA BRL-K756

KIWA BRL-K756 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen in enkel- en dubbelwandige verticale cilindrische tanks Contact Bent u zich

LEES MEER »
KIWA BRL-K756/03 opslagtank

5m3 KIWA BRL-K756 opslagtanks

De vraag van de klant omvatte drie opslagtanks die aan de KIWA BRL-K756 richtlijn moeten voldoen. De drie opslagtanks hebben een inhoud van 45.000 liter per stuk en zullen worden gebruikt voor de opslag van mierenzuur, melkzuur en sal CURB. Sal CURB is een mix van vloeibare formaldehyde en organische zuren.

LEES MEER »