Nasi eksperci są gotowi Ci pomóc!

Masz jakieś szczególne pytanie dotyczące naszych produktów? Jesteś ciekawy oferowanych przez nas rozwiązań lub chcesz od razu poprosić o wycenę? Chętnie Ci pomożemy.

Połączmy się!
Zadzwoń do nas lub napisz.

Jakie uprawnienia trzeba posiadać, aby móc pracować przy zbiornikach nierdzewnych?

W każdym zawodzie kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze. Dopiero na drugim miejscu liczy się jakość wykonywanych obowiązków. Nie inaczej wygląda to w przypadku pracy przy zbiornikach. Trzeba spełniać szereg wymogów i zasad pracy. Jakich? O tym opowie Kamil Ryń, specjalista BHP w Gpi.

Niezbędne zasady pracy przy zbiornikach

Aby móc wykonywać prace w zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście jest możliwe tylko przez włazy lub otwory, należy spełniać następujące kwestie:

 • Posiadać pisemne pozwolenie wydane przez pracodawcę
 • Mieć stały nadzór osoby wydającej polecenie, m.in. musi nastąpić weryfikacja czy można tą pracę wykonać w sposób bezpieczny
 • Określić metody udzielenia pierwszej pomocy pracownikowi wewnątrz zbiornika

 

Nie można też zapominać o konkretnych wytycznych w kwestii bezpieczeństwa, niezbędnych do sprawdzenia przed rozpoczęciem prac przy zbiorniku:

 • upewnienie się, że zbiornik jest pusty (czysty) oraz przedmuchany powietrzem,
 • w przypadku ryzyka pożaru zapewnienie odpowiedniej ochronę ppoż,
 • zbadanie zawartości tlenu oraz par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne,
 • zapewnienie niezbędnych środków ochrony,
 • odłączenie dopływu do zbiornika materiałów i substancji z innych zbiorników lub aparatury,
 • odłączenie od źródła zasilania wszelkich urządzeń znajdujących się wewnątrz zbiornika,
 • na czas pracy w zbiorniku unieruchomienie suwnicy znajdującą się nad zbiornikiem,
 • zbadanie wnętrza zbiornika na zawartość tlenu oraz gazów kwalifikujących się jako niebezpieczne,
 • upewnienie się, że różnica temperatur między zbiornikiem a otoczeniem nie wynosi więcej niż 5℃.

Co więcej, pracownik zajmujący się pracą wewnątrz zbiornika powinien być poinformowany o ważnych rzeczach, takich jak:

 • zakres prac do wykonania,
 • rodzaje zagrożeń,
 • niezbędne środki ochrony,
 • sposób komunikacji osób z wnętrza z osoba z zewnątrz,
 • sposób postępowania w razie zagrożenia.

„Mnogość zagrożeń związanych z budową zbiorników wymaga stałej czujności i wysokiej świadomości pracowników. Upadek z wysokości, zatrucie czy zmiażdżenie w naszym przypadku może skończyć się śmiercią. Ważnym jest aby reagować na najdrobniejsze zaniedbania, które mogą do tego doprowadzić – w szczególności podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, z jakimi mamy do czynienia.”

Kamil Ryń, specjalista BHP

W co musi być wyposażony pracownik pracujących przy zbiorniku?

Wyposażenie każdego pracownika na hali produkcyjnej przy pracy na zbiornikach jest kluczowym elementem, którego respektowanie jest niezbędne w tej branży. Pracownik musi posiadać konieczne wyposażenie, takie jak:
szelki i linę bezpieczeństwa, hełm ochronny i odzież ochronną, sprzęt izolujący ochronny układ oddechowy (można odstąpić w przypadku braku czynników szkodliwych oraz tlenu pow. 18%).

Kolejnym ważnym aspektem jest asekuracja, uwzględniająca stały kontakt z pracownikiem wewnątrz zbiornika. Osoba asekurująca powinna być wyposażona w sprzęt taki sam jak osoba wykonująca pracę w środku i mieć możliwość szybkiego powiadomienia innych osób, które mogą udzielić pomocy w razie potrzeby.

praca zbiorniki bhp

To nie wszystko. Pracownik mający styczność z praca przy zbiorniku powinien przestrzegać następujących zasad pracy:

 • wszystkie włazy muszą być otwarte (utrzymać należy odpowiednie stężenie parametrów powietrza),
 • oświetlenie wnętrza (bezpieczne napięcie),
 • transport narzędzi/ urządzeń ma być z zachowaniem bezpiecznych warunków dla osób wykonujących pracę,
 • należy zastosować środki zapobiegające wybuchowi, jeśli istniej możliwość powstawania stężeń wybuchowych wewnątrz zbiornika.

praca zbiorniki bhp