Zaangażowanie społeczne

Odpowiedzialność producenta zbiorników

Zaangażowanie społeczne jest dla Gpi niezwykle ważne. Jesteśmy odpowiedzialni za wszystko co robimy, dlatego chcemy, by nasze działania były podyktowane właściwymi wartościami (i mogły być przykładem dla innych). Gpi angażuje się społecznie, kulturalnie i edukacyjnie na wiele sposobów – poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw, akcji charytatywnych, wydarzeń pomocowych. Istotne jest dla nas, żeby wspierać tych, którzy tego potrzebują.

Co jest ważne dla Gpi?

Świat dynamicznie się zmienia, stawiając przed nami nowe wyzwania – dlatego chcemy w jak najlepszy sposób im sprostać i działać w sposób odpowiedzialny dla społeczności i środowiska. Regularnie bierzemy udział w zbiórkach charytatywnych, współpracujemy z wieloma fundacjami. Ograniczamy zużycie papieru oraz staramy się korzystać wyłącznie z rozwiań cyfrowych.

Edukacja i społeczeństwo

Jednym z naszych działań było włączenie się do akcji zbierania książek na rzecz dzieci i osób dorosłych, organizowaną przez fundację Zaczytani. Prowadzona kampania ma na celu zwiększenie dostępu do literatury w lokalnych placówkach pomocowych, medycznych i dobroczynnych, a także zachęca i rozwija wśród dzieci i młodzieży kulturę czytelnictwa. Pracownikom Gpi z sukcesem udało się zebrać wiele różnorodnych książek. Cieszymy się, że mogliśmy być uczestnikami tak ciekawej i aktywizującej akcji.

Wsparcie lokalnych wydarzeń społecznych jest dla nas również bardzo istotne. Braliśmy udział w pikniku, na którym zbierano fundusze na rehabilitację zdrowotną, zawodową i społeczną dla 200 niepełnosprawnych osób. Dorzuciliśmy swoją cegiełkę, przeznaczając na loterię rower miejski w barwach Gpi.

Zdrowie

Gpi to przede wszystkim ludzie, dlatego dbanie o zdrowie i działania profilaktyczne są istotnym punktem polityki naszej organizacji. Codziennie do firmy dostarczane są świeże owoce. Jednocześnie w ten sposób staramy się wspierać lokalnych dostawców i usługodawców.

Tworzymy empatyczne i etyczne środowisko pracy z przyjazną atmosferą, obok zdrowia, to jedne z naszych priorytetów.

Wspieranie lokalnych społeczności, działalności charytatywnych, ekologicznych akcji, pomocowych wydarzeń i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmie to główne wartości, którymi kierujemy się Gpi.

sponsoring producenta zbiorników | Gpi Tanks Polska
CSR producenta zbiorników | Gpi Tanks Polska

Na stałe wspieramy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Tęcza

W 2021 roku zdecydowaliśmy się na stałe wsparcie dla stowarzyszenia, które od wielu lat prowadzi wieloetapowe zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnych z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego jak dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm i inne upośledzenia.

Stowarzyszenie prowadzi również Warsztaty Terapii Zajęciowej, aktywizuje podopiecznych zawodowo, wykorzystuje nowoczesne narzędzia i metody pracy. 

Finansowo wspieramy „Tęczę”, tak aby w sposób ciągły mogła prowadzić:

  • rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, psychologiczną,
  • warsztaty i szkolenia dla podopiecznych.

Nasze aktualności