Onze experts helpen u graag!

Heeft u een vraag over onze producten? Bent u benieuwd naar de oplossingen die wij bieden of wilt u direct een offerte aanvragen? We helpen u graag verder.

Neem contact op
Of bel of mail ons

PGS 29 opslagtank

Bovengrondse opslagtank voor brandbare vloeistoffen

De PGS 29 richtlijn is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank welke bestemt is voor de opslag van brandbare vloeistoffen en waarvan de bodem op een fundering rust.  Hieronder vertellen we u graag waar uw tank aan moet voldoen.

Wanneer PGS 29?


PGS 29 is voor u van toepassing wanneer u van plan bent te investeren in een opslagtank voor het opslaan van brandbare vloeistoffen. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de opslagtank. Voor de overheid is de PGS 29 richtlijn van belang bij het verlenen van vergunningen, het opstellen van algemene regels en het toezicht op bedrijven.

De PGS 29 richtlijn is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank welke bestemt is voor de opslag van brandbare vloeistoffen en waarvan de bodem op een fundering rust.
Heeft u vragen over PGS 29 tanks?

Doelstelling PGS 29 richtlijn

Het doel van de richtlijn is het verkleinen van veiligheidsrisico’s. De richtlijn dient als referentiekader voor zowel het bedrijfsleven als het bevoegd gezag voor het oprichten, gebruiken, in standhouden en inspecteren van installaties met verticale tanks. Kortom; voor de overheid is de richtlijn van belang bij het verlenen van vergunningen, voor het bedrijfsleven bij het ontwerpen van installaties.

PGS 29 is opgesteld door het PGS 29-team, bestaande uit 37 deelnemers, met daarin vertegenwoordigers van de overheid en het bedrijfsleven

Uitzondering voor stoffen
De PGS 29 richtlijn is niet van toepassing op:

  • door druk en/of door koeling vloeibaar gemaakte gassen bijv. propaan en butaan;
  • niet-brandbare vloeistoffen, zoals waterige oplossingen van anorganische stoffen en aërosolen, schuimen;
  • brandbare vloeistoffen met een vlampunt van meer dan 100 ºC die niet verwarmd worden (onverwarmde stoffen van PGS-klasse 4) of die verwarmd worden op- en overgeslagen, mits de temperatuur van de vloeistof ten minste 20 ºC onder het vlampunt blijft.
Gpi tanks XL

Wanneer uw tank installatie binnen de richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen valt, moeten uw tanks veelal voldoen aan de NEN-EN14015 in combinatie met de Eurocode 3.

Gpi is volledig op de hoogte van de toepassing van deze regelgeving. Wij kunnen u professioneel adviseren bij het verkrijgen van de juiste vergunningen en u bovendien ondersteunen tijdens gesprekken met overheidsinstanties.

Gerelateerde producten