Onze experts helpen u graag!

Heeft u een vraag over onze producten? Bent u benieuwd naar de oplossingen die wij bieden of wilt u direct een offerte aanvragen? We helpen u graag verder.

Offerte aanvragen
Of bel of mail ons

Alles wat u moet weten over ASME drukvaten

Veiligheid en kwaliteit van tanks zijn twee pijlers, gebaseerd op kennis, ervaring van ontwerpers en een reeks procedures, die vaak moeilijk toe te passen zijn. Hoe ziet het certificeringsproces eruit? Is ASME een differentiator op de markt? Wat zijn de verschillen tussen tanks gemaakt volgens ASME en andere? Karolina Palenga, Wiktor Czerep, ingenieurs van Gpi Polen, delen hun kennis en ervaring, en onthullen ons ASME.

Amerikaanse roots

Het begon allemaal in 1880, toen een groep industriële specialisten de American Society of Mechanical Engineers (ASME – Amerikaanse vereniging van werktuigbouwkundigen) oprichtte om voorschriften op te stellen voor het ontwerp, de fabricage en de inspectie van stoomketels. Zij besteedden bijzondere aandacht aan de veiligheid. De vereniging begon toen met het certificeren van kwaliteitscontrolesystemen.

De huidige ASME is een gedetailleerde ontwerpregeling die onder meer betrekking heeft op materiaalinspectie, in het geval van Gpi, fabricage en assemblage van drukvaten, NDE-testen en productcertificatie.

ASME-U1

Certificeringsproces

Om een ASME-certificaat te verkrijgen, is geduld en detail vereist. De procedures leggen de ondernemer de verplichting op aan hoge normen te voldoen, de bekwaamheid van de werknemers te verhogen en verbeteringen door te voeren. Het is vermeldenswaard dat het verkrijgen van een ASME-certificaat niet het einde van het verhaal is. Het is noodzakelijk om klaar te zijn voor externe audits en om het machinepark uit te breiden met apparatuur die voldoet aan de Amerikaanse norm. Het bedrijf moet een kwaliteitscontroleboek en testprocedures opstellen en bijhouden.

De beoordeling van de onderneming wordt uitgevoerd door een ASME-afgevaardigde en een geautoriseerde inspectie-instelling (AIA), die tot taak hebben de organisatie voor te bereiden op de certificeringsaudit. Het Pre-Joint Review auditrapport wordt beoordeeld en het bedrijf dat certificering wenst, voert de geclassificeerde aanbevelingen uit. Daarna worden verificatieactiviteiten uitgevoerd en wordt een stadium bereikt dat Joint Review wordt genoemd, d.w.z. een echte audit op basis waarvan een certificaat wordt afgegeven of geweigerd.

Het certificaat is 3 jaar geldig en om de geldigheid te verlengen, vereist ASME een heraudit. Keuringsdiensten zijn vereist voordat een drukvat van het certificatiemerk kan worden voorzien.

Karolina Palenga onthult Gpi geheimen

Waarom ASME gecertificeerd zijn?

De ASME is verplicht in de Verenigde Staten en Canada, maar gezien de economische en industriële globalisering worden de voorschriften in meer dan 140 landen wereldwijd aanvaard. Het recept voor eventuele moeilijkheden bij de uitvoer van producten is het gebruik van de ASME BPVC (Boiler and Pressure Vessel Code) voorschriften.

Het ASME-certificeringsprogramma wordt erkend als een kwaliteitsgarantie voor zowel de tankfabrikant als de klant. Certificatie maakt het ongetwijfeld gemakkelijker om nieuwe opdrachten binnen te halen en is vaak een van de voorwaarden van een contract.

In een notendop bestaat ASME uit:

  • Veiligheidsnormen: door deskundigen ontwikkelde eisen;
  • Productcertificatie: de fabrikant evalueert kwaliteitssystemen op veiligheid en hun overeenstemming met de ASME-normen
  • Certificatiemerk (ASME-stempel): aangebracht op gecertificeerde drukvaten als bewijs van overeenstemming met de veiligheidsnormen.

“Alle normen verplichten ons om zowel de druk als de structurele componenten te controleren. ASME heeft een meer praktische benadering van tankontwerp en -fabricage dan de Europese normen. Dit is echter mijn subjectieve beoordeling.”

Wiktor Czerep

Special Engineer, Gpi Poland

Gpi ingenieur’s mening

Gpi Polen is ASME BPVC Div1 gecertificeerd, wat betekent dat wij drukapparatuur kunnen produceren en op de markt brengen waarvan de ontwerpdruk en de bedrijfsomstandigheden de norm niet overschrijden.

Belangrijk voor de ontwerper, en vaak ook voor de klant, is dat de ontwerpcode niet alleen op drukapparatuur hoeft te worden toegepast. Wij passen het met succes toe op apparatuur die werkt bij atmosferische druk of vacuüm.

Wanneer wij een verzoek ontvangen om tanks te produceren en te leveren, richten wij ons op twee factoren: de eisen van de klant en de voorschriften die gelden waar de tank zal worden gebruikt.

Wiktor Czerep, Special Engineer Gpi Poland, die vrijwel alles weet over ASME, geeft toe dat tanks die volgens ASME zijn ontworpen gewoonlijk 10-20% massiever zijn.

Wiktor vergelijkt de Europese en Amerikaanse ASME-normen op het punt van de complexiteit van de berekeningsvergelijkingen en deelt zijn observatie: “Alle normen verplichten ons om zowel de druk als de structurele componenten te controleren. ASME heeft een meer praktische benadering van tankontwerp en -fabricage dan de Europese normen. Dit is echter mijn subjectieve beoordeling”.

Drukvaten met ASME bij Gpi Polen

Gpi Polen is sinds 2019 een ASME-gecertificeerde fabrikant van drukvaten. In Polen hebben slechts 39 bedrijven hetzelfde certificaat. De specialisten werken nauw samen met de erkende keuringsinstantie, die in het geval van Gpi TÜV Nord Poland is.

De belangstelling voor ASME-gecertificeerde tanks gaat vooral uit naar de chemische industrie, hoewel deze groep ook voedingsbedrijven, farmaceutische bedrijven en brouwerijen omvat.

Tanks die volgens de Amerikaanse norm zijn ontworpen en vervaardigd, kunnen hun weg naar de Europese markten vinden. Een voorbeeld is een project, voor een bedrijf in Finland.

“Vier chemische tanks moesten, op verzoek van de klant, worden ontworpen volgens ASME, maar in dit geval moesten ze ook voldoen aan de Europese normen. Het ontwerp van de tanks was niet moeilijk, maar gezien de vrij hoge druk waaronder zij moesten werken, moesten wij voorzichtig zijn bij de keuze van de afzonderlijke onderdelen. In dergelijke situaties overleggen we altijd met de engineeringafdeling en kiezen we de beste oplossing,” zegt Karolina Palenga, Sales Engineer bij Gpi Polen.

ASME vereist geduld, zowel van de kant van de tankfabrikant als van de klant. Karolina Palenga voegt hieraan toe: “Dankzij de kennis en ervaring van het werken met ASME en de mogelijkheden waarover Gpi beschikt, is het maken van een offerte voor een klant niet ingewikkelder dan met andere normen. Het kan echter tijdrovender zijn. Dit is te wijten aan het feit dat wij een deel van de onderdelen van buiten de EU importeren, waardoor ook het tijdschema voor het maken van een dergelijke tank langer wordt. Dit wordt gedicteerd door de naleving van strikte normen en veiligheid”.