Jakość i certyfikacja

Jakość odzwierciedla mentalność producenta

Dział kontroli jakości Gpi jest niezależny od działu produkcji i podlega bezpośrednio zarządowi. Przed rozpoczęciem produkcji ustalamy, jakie próby i inspekcje należy wykonać według norm budowlanych i dodatkowych wymagań aplikacji klienta. Dział kontroli jakości przeprowadza inspekcje i próby częściowe. W odbiorze końcowym produktu bierze udział zarówno klient, jak i pracownicy naszego działu kontroli jakości w ramach standardowej procedury. Firma Gpi posiada wszelki sprzęt potrzebny do przeprowadzenia różnorodnych testów jakościowych, więc nie ma tu mowy o przypadku. Jeżeli pomimo zastosowania wszystkich tych środków ostrożności produkt jest wadliwy, zapewniamy, że szybko i właściwie rozwiążemy problem.

about-transp-square
about-transp-square
Nasi klienci mogą także przeprowadzić poniższe testy

Test ryboflawiny | Badanie rentgenowskie
Testy penetracyjne | Wzrokowa kontrola spoin
Test drenażu | Test ciśnieniowy/test zbiornika napełnionego wodą
Pomiary chropowatości | Test próżniowy
Pomiary grubości

lijntje-groenblauw-1x60px

Certyfikacja

Jakość odzwierciedla mentalność producenta Jakość obsługi klienta oznacza, że klient jest w stanie korzystać z naszych produktów przez wiele lat bez problemów. Jednak oczywiście jakość można po prostu zmierzyć. W tym celu istotną rolę odgrywają certyfikaty. Przedstawiamy podsumowanie wszelkich wymogów certyfikacyjnych i norm spełnianych przez procesy i produkty Gpi.

 • ISO 9001
 • ISO 3834-2
 • PED Module H & H1
 • VCA**
 • VCA-P
 • NEN-EN 1090
 • KIWA BRL-K756/03

Ponadto, jesteśmy także członkiem organizacji EHEDG, która odpowiadała za przeszkolenie naszego zespołu inżynierów.

logo_lr2   company_member_logo_2015   logo_klein   vca-2star_klein   brl-k756-verticale-bovengrondse-tanks

 

Certyfikacja dla zbiorników ciśnieniowych ze stali nierdzewnej od 0,5 bar

Zaufanie klienta jest dla nas najważniejsze. Firma Lloyds przeprowadziła audyt w Gpi i udzieliła nam akredytacji do niezależnego projektowania i produkcji zbiorników ciśnieniowych od ponad 0,5 bar (certyfikacja H -+ H1). To oznacza, że nasi klienci mogą być pewni, że podejmują współpracę z renomowaną firmą. Jeśli projekt dotyczy instalacji PED, inżynier projektowy współpracuje ściśle z klientem oraz naszym pracownikiem ds. kontroli/zapewnienia jakości w celu przeprowadzenia analizy ryzyka, kalkulacji oraz opracowania planu montażu i inspekcji sprzętu. Dzięki temu jesteśmy w stanie samodzielnie wystawić uzasadnioną deklarację CE dla naszych zbiorników ciśnieniowych PE, co znacznie skraca cały proces.

Kodeksy budowlane

Firma Gpi projektuje i dostarcza zbiorniki zgodnie z przyjętymi i znormalizowanymi kodeksami budowlanymi. Możemy również wykonać jedynie kalkulacje lub udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące kodeksów budowlanych i PED. Przykładowe kodeksy stosowane przez Gpi:

 • EN13445
 • EN14015
 • KIWA BRL 756
 • PGS 29
 • PGS 30
 • AD merkblatte
 • RTOD
 • Britisch Standard 2654
 • ASME

Dyrektywa maszynowa

Jeżeli dyrektywa maszynowa ma zastosowanie do danej instalacji lub zbiornika, firma Gpi przeprowadza ocenę RI&E we współpracy z klientem, a następnie podejmuje odpowiednie działania, aby móc dostarczyć certyfikat CE wraz z dostawą sprzętu.

Certyfikat ATEX dla zbiorników mieszających

Certyfikat ATEX gwarantuje, że instalacja została zabezpieczona przed wybuchem. Może to być instalacja pracująca z cieczami lub proszkami. Z chęcią doradzimy w zakresie budowy bezpiecznej i zatwierdzonej instalacji ATEX.

Audyty

Oczywiście pozostajemy otwarci na przeprowadzanie dodatkowych testów i inspekcji przez osoby trzecie i chętnie współpracujemy podczas prowadzenia okresowych testów naszych produktów przez cały cykl życia instalacji. Dodatkowo, możliwe jest przeprowadzenie audytu w naszych zakładach, celem upewnienia się o jakości naszych produktów i procesów.

circle_44

Bezpieczeństwo

Oprócz wykonania projektu i produkcji, zajmujemy się także montażem kadzi, zbiorników i wszelkiego innego niezbędnego osprzętu. Nasi wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści z Działu Montażowego podejmą się projektu w ramach ustalonych założeń. Nasi specjaliści pracują według ustalonych przez Gpi procedur i instrukcji, które są regularnie audytowane przez Lloyds.

Gpi posiada certyfikację VCA** Nie ma takiego projektu, którego nie jesteśmy w stanie podjąć. Niezależnie od tego, czy projekt dotyczy zbudowania i zamontowania zbiornika o średnicy sześciu metrów i długości dwudziestu metrów, montażu orbitalnie spawanego systemu orurowania czy montażu zbiornika w trudnych warunkach … Rzetelna konsultacja z klientem i dokładne przygotowania są gwaraancją sukcesu.

Czy masz pytania dotyczące naszych certyfikacji?

Certyfikacja, normy i przepisy

Procedury licencyjne mogą być bardzo skomplikowane. Aby uniknąć zbędnych kosztów, należy właściwie przeanalizować normy itd., z którymi dana instalacja (i zbiornik) muszą być zgodne. Organy regulacyjne mogą powołać się na różne normy i standardy w procesie licencyjnym, takie jak PGS 29, PGS 30, PGS 31, EN 14015 i EN 13445. Oczywiście firma Gpi zna wszystkie powyższe przepisy. Możemy zaoferować profesjonalne doradztwo w zakresie otrzymania właściwych licencji i wspierać Twoją firmę podczas rozmów z instytucjami rządowymi.

„Przełożenie wymagań klienta na dobry i jakościowy produkt wymaga pracy zespołowej.”

Kontrola jakości, Martin Uittenbogaard

 

lijntje-blauw-1x60px

Czy masz pytania dotyczące naszych wymagań jakościowych?

Z chęcią opowiemy o nich jeszcze więcej