Ograniczenie odpowiedzialności

Co musicie Państwo wiedzieć o informacjach zawartych na tej stronie

Kontakt

Firma GPI Roestvast BV (Izba Handlowa: KvK ), zwana dalej Gpi, oferuje Państwu dostęp do strony www.gpi-tanks.com          (dalej jako „Strona”), na której Gpi publikuje teksty, zdjęcia i inne materiały w celach informacyjnych.

Gpi zastrzega sobie prawo do zmiany treści w dowolnym momencie oraz do usunięcia części z nich bez konieczności powiadomienia Państwa o tym fakcie.

Charakter informacji przedstawionych na stronie nie jest wiążący i informacje te nie są uznawane za wiążącą ofertę, na podstawie której można zawrzeć umowę. Umowy mogą być zawierane jedynie po zaakceptowaniu warunków właściwej oferty, złożonej Państwu poprzez naszą Stronę lub w drodze przesłanej oferty drogą mailową.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Gpi dokłada wszelkich starań, aby aktualizować i/lub dodawać treści na Stronie tak często, jak to możliwe. Pomimo naszej dbałości i uwagi, istnieje możliwość, że treści opublikowane na Stronie mogą być niepełne i/lub błędne.

Materiały na Stronie przedstawiane są bez udzielania żadnych gwarancji ani zapewnień co do poprawności tych informacji. Materiały te mogą być zmieniane w dowolnym momencie, bez powiadomienia Państwa o tym fakcie przez firmę Gpi.

W szczególności, wszystkie podane na Stronie ceny mogą zawierać błędy maszynowe i programistyczne. Firma Gpi nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje takich błędów. Żadna umowa nie jest zawierana na podstawie takich informacji.

Firma Gpi nie ponosi odpowiedzialności, bez względu na okoliczności, za opublikowane na Stronie odnośniki do innych witryn internetowych lub usług oferowanych przez osoby trzecie.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa własności intelektualnej do w/w materiałów należą do Gpi.

Kopiowanie, dystrybucja i wszelkie inne wykorzystanie tych materiałów bez pisemnej zgody Gpi jest niedozwolone, chyba że i wyłącznie w zakresie, w jakim takie czynności są dozwolone przez obowiązujące prawo.

Postanowienie końcowe

Niniejsze oświadczenie może ulegać okresowym zmianom.