Polityka Prywatności i Pliki Cookies

Co powinieneś wiedzieć o informacjach na naszej stronie internetowej

Kontakt

Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje na tej stronie dotyczą GPI Group B.V., BMN B.V., GPI Tanks B.V., GPI Process Equipment B.V., GPI Poland Sp. z o.o. zwanych dalej jako GPI.

1 Ochrona danych osobowych

1.1 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych klientów, dostawców, partnerów biznesowych oraz kandydatów do pracy w GPI

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, przesłania oferty handlowej, komunikacji marketingowej oraz innej dokumentacji wynikającej ze współpracy z GPI.  Dotyczy to zarówno naszych (potencjalnych) klientów, dostawców oraz kandydatów do pracy w GPI.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz może być niezbędne w celu wykonania warunków umowy z GPI.

Dane pracowników tymczasowych są przekazywane przez agencje zatrudnienia w celu świadczenia pracy. wykonania umowy o pracę.  Dane osobowe lub firmy mogą być przekazane stronom trzecim w celach administracyjnych i marketingowych.

1.2 Przekazywanie danych stronie trzeciej

Dane osobowe przekazujemy naszym podwykonawcom, w celu realizacji usługi/zlecenia pod warunkiem, że jest to niezbędne. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani przekazywane stronom trzecim ani wykorzystywane do innych celów komercyjnych, niż te wynikające z działalności GPI.

1.3 Marketing bezpośredni

Masz możliwość otrzymywania newslettera i informacji handlowych w formie e-mail marketingu. W każdej chwili, możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych kontaktując się z nami mailowo.

1.4 Rekrutacja

Dane i dokumenty dostarczone przez kandydatów do pracy będą przetwarzane w celu dokonania selekcji na właściwe stanowisko i kontakt z kandydatem.

Ponadto dane te mogą być przetwarzane w celu poinformowania kandydata o innych wakatach lub stanowiskach oraz do przesyłania ogólnych informacji na temat organizacji GPI.

Grupa GPI przetwarza wyłącznie dane osobowe, które mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji i selekcji. GPI przechowuje dane kandydatów podczas procedury rekrutacji i selekcji oraz przez okres do czterech tygodni po jej zakończeniu lub jeśli wnioskodawca wyraził odpowiednią zgodę – rok po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

2. Cookies

Strony internetowe GPI wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies pomagają zapewnić prawidłowe działanie witryny i dostarczają informacji o preferencjach użytkowników, dzięki temu możemy optymalizować treści i działania reklamowe w internecie.

3. Kontakt

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych. W każdej chwili możesz poprosić nas o uzupełnienie twoich danych osobowych lub naniesienie stosownych zmian. Możesz zgłosić wolę usunięcia twoich danych osobowych lub ograniczenia ich wykorzystania. Aby skorzystać ze swoich praw, możesz złożyć wniosek do inspektora grupy GPI, który znajduje się w naszej siedzibie, Handelsweg 14, 3411 NZ, Lopik, Holandia, +31 (0) 348 559 800, info@gpi-tanks.com .

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych prosimy o kontakt.

GPI zastrzega sobie prawo do zmiany treści w dowolnym momencie, bez konieczności informowania użytkowników strony o wprowadzonych zmianach.