Nasi eksperci są gotowi Ci pomóc!

Masz jakieś szczególne pytanie dotyczące naszych produktów? Jesteś ciekawy oferowanych przez nas rozwiązań lub chcesz od razu poprosić o wycenę? Chętnie Ci pomożemy.

Połączmy się!
Zadzwoń do nas lub napisz.

Próby szczelności zbiorników ciśnieniowych - przebieg i normy

Badanie szczelności zbiorników ciśnieniowych przeprowadza się w ramach rozmaitych konstrukcji inżynierskich o dużym stopniu skomplikowania. W szczególności dotyczą one wysokociśnieniowych rurociągów oraz zbiorników, które wkrótce mają zostać uruchomione.

Dzięki nim możemy mieć pewność, że urządzenie działania prawidłowo w warunkach podwyższonego ciśnienia, a także nie musimy martwić się o jego wytrzymałość. Jak powinna przebiegać próba ciśnieniowa zbiornika i zgodnie z jakimi normami się ją realizuje? O tym piszemy poniżej.

Czym powinno być poprzedzone badanie szczelności zbiorników ciśnieniowych?


Zanim przejdziemy do omówienia właściwego tematu niniejszego artykułu, wspomnijmy pokrótce o czynnościach niezbędnych do wykonania jeszcze przed samym badaniem szczelności. Odpowiednie przygotowanie do tego procesu jest bowiem elementem kluczowym, aby mógł się on odbyć w sposób bezpieczny.

Przy próbie ciśnieniowej zbiornika, oczywistym jest przestrzeganie zasad BHP oraz wymagań uwzględnionych w instrukcji dotyczącej eksploatacji konkretnego urządzenia. Co więcej, czasami wymagane jest ustalenie szczegółowych wytycznych badania z właściwą jednostką notyfikowaną. W każdym przypadku z inspektorem należy skonsultować ponadto m.in. rodzaje możliwych do wystąpienia zagrożeń, planowane do wdrożenia środki ochronne, koncepcję postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia, a także sposób komunikacji personelu sprawdzającego szczelność zbiornika.

Jak sprawdzić szczelność zbiornika – najpowszechniej stosowane metody

Z uwagi na różnorodność samych zbiorników ciśnieniowych próby również odznaczają się dużą niejednolitością pod względem metod stosowanych do ich przeprowadzania. Poniżej zamieszczamy zatem skrótowe podsumowanie kilku najważniejszych z nich, które pozwoli uzyskać ogólny pogląd na to zagadnienie.

„Zbiorniki ciśnieniowe i ich zakres prób są ściśle określone w normie EN13445. Zbiornik sprawdzany jest na wartość ciśnienia testowego odpowiednio wyższego niż ciśnienie projektowe. Mowa tu oczywiście o ciśnieniu dodatnim”.

Zbiorniki nierdzewne i pracownicy | Szymon Bednarz | Gpi Tanks


Szymon Bednarz

Project Engineer
Gpi Poland

Stosowane metody prób szczelności:

  • gazowa ciśnieniowa z dodatkowym pomiarem szczelności wykonanym przez badanie spadku ciśnienia lub podciśnienia,
  • amoniakalna lub inna chemiczna,
  • gazowa próżniowa-pęcherzykowa,
  • ultradźwiękowa,
  • z helowym wykrywaczem nieszczelności (ciśnieniowa, ciśnieniowo-próżniowa, próżniowa).

UDT dopuszcza też próby:

  •  hydrostatyczne z magnetostrykcyjnym pomiarem poziomu cieczy,
  • zakładające pomiar zmiany masy cieczy za pomocą sondy wypornościowej i tła akustycznego w części gazowej.

Oprócz tego prowadzone są także próby szczelności dotyczące zbiorników podziemnych i naziemnych, które charakteryzują się brakiem ciśnienia lub niskim ciśnieniem. W takich przypadkach próby wykonywane są w trakcie produkcji i ich eksploatacji.

Próba ciśnieniowa norma a metoda badania

W większości przypadków próby ciśnieniowe przypisane są do normy, w której zbiornik jest projektowany i produkowany. Próby są wtedy wykonywane bez względu na to, czy klient ich wymaga, czy też nie.

W Gpi Poland prowadzimy dodatkowe badania przy zastosowaniu elektrycznej pompy kontrolnej. „Opisując po krótce jej działanie, służy do testowania konkretnych złączy spawanych, przede wszystkim w zbiornikach magazynowych tj. wg. EN14015. Testuje się nią głównie spoiny płyt dennych i ciśnienie samego zbiornika. Samozasysajace urzadzenie, nakłada się na spoinę i wywołuje podciśnienie”, wyjaśnia inżynier Gpi.

Naprawa zbiorników ciśnieniowych przez podmiot z akredytacją UDT

Uszkodzony lub nieszczelny zbiornik ciśnieniowy oprócz tego, że w świetle prawa w ogóle nie może być wykorzystywany w ramach określonego zakładu, stwarza także bardzo poważne zagrożenie dla przebywającego w jego pobliżu personelu czy innych sąsiadujących z nim elementów otoczenia.

W związku z tym profesjonalne firmy z branży oprócz standardowych prac skoncentrowanych na przeprowadzaniu prób szczelności czy sporządzeniu stosownej dokumentacji oferują również usługi polegające na modernizacji lub naprawie zbiorników ciśnieniowych. W przypadku chęci skorzystania z ich usług bardzo ważne jest jednak to, aby podejmować współpracę wyłącznie z rzetelnymi i gwarantującymi najwyższy poziom bezpieczeństwa partnerami, którzy posiadają stosowną  wiedzę, doświadczenie i certyfikaty.

Dowiedz się więcej o naszych zbiornikach ciśnieniowych. 

Nasi eksperci są otwarci na pytania i chętnie służą radą. Pozostaw kontakt, a my odezwiemy się w możliwie najkrótszym czasie.