Nasi eksperci są gotowi Ci pomóc!

Masz jakieś szczególne pytanie dotyczące naszych produktów? Jesteś ciekawy oferowanych przez nas rozwiązań lub chcesz od razu poprosić o wycenę? Chętnie Ci pomożemy.

Połączmy się!
Zadzwoń do nas lub napisz.

Zbiorniki jedno i dwupłaszczowe. Charakterystyka i zastosowanie.

Zarówno jedno-, jak i dwupłaszczowe zbiorniki bazują na materiałach o wysokich właściwościach wytrzymałościowych, które przy tym powinny odznaczać się także relatywnie niewielkim ciężarem. Oba rozwiązania są do siebie bardzo zbliżone również pod względem kształtu, wielkości czy wyglądu, jednak unikalne dla każdego z nich cechy konstrukcyjne sprawiają, że istotnie różnią się w zakresie przeznaczonych sobie zastosowań. Do jakich aplikacji produkujemy zbiorniki dwupłaszczowe? Dowiesz się czytając poniższy tekst.

Zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe a rodzaj magazynowanej cieczy

Do kluczowych podobieństw występujących pomiędzy oboma typami zbiorników, oprócz tych już wspomnianych, zaliczyć należy również ich ogólne przeznaczenie. Co do zasady bowiem wszelkie wyroby tego rodzaju wykorzystywane są przede wszystkim do magazynowania nawozu, wody czy paliwa w rozmaitych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz rolnych. Tym jednak, co determinuje wybór określonego z ich wariantów jest rodzaj przeznaczonej do przechowywania cieczy.

Z uwagi na niższą cenę zbiorników jednopłaszczowych od ich dwupłaszczowych odpowiedników rozważane są one zwykle w pierwszej kolejności. Kiedy należy zatem zastosować konstrukcję dwupłaszczową, a kiedy jednopłaszczowa będzie wystarczająca? O tym poniżej.

Zbiorniki jednopłaszczowe – specyfika i zastosowanie

Zbiorniki jednopłaszczowe składają się z pojedynczej warstwy ściany nazywanej płaszczem (stąd właśnie ich nazwa). Ich podstawową rolą jest magazynowanie wody deszczowej i pitnej, a także niektórych płynnych nawozów, syropów, olejów. W przypadku każdego z tych zastosowań najważniejszym wymogiem, które powinny spełniać zbiorniki, jest zachowanie szczelności, często higieniczności. Dodatkowo przy magazynowaniu nawozów płynnych niezbędna jest również efektywna ochrona przeciwkorozyjna w związku z oddziaływaniem na konstrukcję agresywnych składników chemicznych.

Sporą zaletą zbiorników jednopłaszczowych jest fakt, że mogą zostać one połączone w jeden spójny, zintegrowany system o pojemności precyzyjnie dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta. Etap produkcyjny jest krótszy i tańczy. Jednakże, czasami takie rozwiązanie nie jest wystarczające.

Charakterystyka i przeznaczenie zbiorników dwupłaszczowych

Jak wskazuje nazwa, zbiorniki dwupłaszczowe zbudowane są z dwóch warstw ściennych. Pomiędzy nimi obecna jest pusta przestrzeni, dzięki której możliwe jest osiągnięcie dodatkowej ochrony przed wyciekaniem magazynowanej substancji poza obręb konstrukcji.

W przypadku utraty szczelności przez płaszcz wewnętrzny przechowywana ciecz, zamiast wydostawać się na zewnątrz, jedynie przemieszcza się do obszaru zlokalizowanego pomiędzy dwiema warstwami ścian. Z uwagi na ten fakt, planując zakup zbiornika dwupłaszczowego, należy brać pod uwagę zarówno jego pojemność ogólną, jak i objętość przestrzeni występującej pomiędzy dwoma płaszczami.

Konstruktorzy, zawsze dokonują stosownych obliczeń i zalecają pewien bufor bezpieczeństwa na wypadek wycieku.

Jeśli chodzi o zastosowanie, opisywane rozwiązanie jest konieczne do wykorzystania wszędzie, gdzie ma być magazynowany materiał łatwopalny, chemiczny i wiążący się z skażenia środowiska. Co istotne konieczność ta często stanowi wymóg prawny, którego niespełnienie wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy.

Produkcja nierdzewnych zbiorników dwupłaszczowych w Gpi

Na zakup zbiorników ze stali nierdzewnej z podwójnym płaszczem decydują się głównie firmy z sektora chemicznego. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i koniecznością spełniania norm, bez których zbiornik chemiczny nie może zostać dopuszczony do użytku.

Jednym w wielu projektów, gdzie klient zdecydowała się na podwójny płaszcz było wyprodukowanie dwóch zbiorników naziemnych na kwas siarkowy. Zbiorniki magazynowe o pojemności 100m3 podlegały pod UDT, stąd szczegółowa dokumentacja techniczna, precyzyjne obliczenia, dobór materiału i szczegółowe testy.