Nasi eksperci są gotowi Ci pomóc!

Masz jakieś szczególne pytanie dotyczące naszych produktów? Jesteś ciekawy oferowanych przez nas rozwiązań lub chcesz od razu poprosić o wycenę? Chętnie Ci pomożemy.

Połączmy się!
Zadzwoń do nas lub napisz.

Kiedy zbiorniki ciśnieniowe podlegają pod podlegają UDT?

W przypadku produkcji rozmaitych obiektów i urządzeń wykorzystywanych w ramach szeroko rozumianego przemysłu na producencie spoczywa olbrzymia odpowiedzialność. Elementy takie podczas codziennej eksploatacji nierzadko narażone są bowiem na ekstremalne warunki pracy. W związku z tym przy ich nieprawidłowej konstrukcji może dojść do bardzo groźnych wypadków, których skutki prowadzą nie tylko do zniszczeń w obrębie określonego zakładu, ale również stanowią niebezpieczeństwo dla pracowników.

Z uwagi na ten stan rzeczy producent wyrobów przeznaczonych zastosowaniom przemysłowym musi spełniać restrykcyjne standardy, wydawane przez specjalistyczne instytucje normalizacyjne. Jedną z kluczowych, jeśli chodzi o polski rynek, jest właśnie Urząd Dozoru Technicznego. Czym zajmuje się ten podmiot i w jakim zakresie Gpi Poland spełnia stawiane przez niego wymagania? Roland Romaniec, Chief Engineering, opowie jak to wygląda z perspektywy konstruktorów zbiorników.

Urząd Dozoru Technicznego (w skrócie UDT) jest rządową organizacją dysponującą statusem osoby prawnej. Działalność tej instytucji skupiona jest wokół uzyskiwania potwierdzonego badaniami bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Czym jest Urząd Dozoru Technicznego i na czym polega jego działalność?


Urząd Dozoru Technicznego
 (w skrócie UDT) jest rządową organizacją dysponującą statusem osoby prawnej. Działalność tej instytucji skupiona jest wokół uzyskiwania potwierdzonego badaniami bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Proces ten opiera się o liczne i mocno zróżnicowane akty prawne, z których najważniejszym jest ustawa o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000 r. 

Działalność i normy UDT stanowią kontynuację przeszło stuletniej tradycji polskiego dozoru technicznego. Obecnie podmiot ten składa się z dziesięciu oddziałów terenowych, a także z dwudziestu dwóch biur zlokalizowanych w różnych częściach kraju.

Zbiorniki podlegające dozorowi UDT

W Gpi doskonale zdajemy sobie sprawę ze spoczywającej na naszych barkach odpowiedzialności, dlatego bardzo poważnie podchodzimy do kwestii zachowania pełnego bezpieczeństwa zbiorników.

Poniżej przedstawiamy pełną listę posiadanych uprawnień UDT przez Gpi Poland:

  • uprawnienie do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych i zbiorników stałych ciśnieniowych,
  • uprawnienie do wykonywania napraw dla zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych i zbiorników stałych ciśnieniowych,
  • uprawnienie do dokonywania modernizacji dla zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych i zbiorników stałych ciśnieniowych,
  • uprawnienie do wytwarzania w zakresie montażu dla zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących oraz zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników  niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych,
  • uprawnienie do wytwarzania elementów dla urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Przykładowe czynności realizowane przez UDT związane z wytworzeniem zbiornika według wyżej wymienionych uprawnień to m.in.:

  • uzgodnienie dokumentacji technicznej w celu uzyskania decyzji zezwalającej na wytworzenie urządzenia na zgodność z posiadanymi uprawnieniami,
  • przeprowadzenie badania budowy urządzenia oraz próby ciśnieniowej.
Urząd Dozoru Technicznego (w skrócie UDT) jest rządową organizacją dysponującą statusem osoby prawnej. Działalność tej instytucji skupiona jest wokół uzyskiwania potwierdzonego badaniami bezpieczeństwa urządzeń technicznych.

Dozorowane zbiorniki nierdzewne w Gpi Poland

Inżynierowie współpracują z Urzędem Dozoru Technicznego przy projektowaniu i wykonywaniu urządzeń, co do których Gpi Poland ma wydane przez UDT uprawnienia oraz w zakresie technologii spawania.

Bez wątpienia, bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego wybierając producenta zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, należy kierować się doświadczeniem i wsparciem, jakie oferowane jest klientom.

Wśród realizacji Gpi (według UDT) są między innymi; poziomy zbiornik na wodę amoniakalną z podwójnym płaszczem o pojemności 35 m3 dla firmy z Poznania oraz zbiorniki na kwas siarkowy z podwójnym dnem i płaszczem o pojemności 100 m3 dla przedsiębiorstwa z Wrocławia zajmującego się produkcją nawozów, czy też zbiorniki do magazynowania elektrolitu.

Jeśli zbiornik ma zostać zaprojektowany i wyprodukowany według normy UDT specjaliści Gpi Poland, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem dopełnią wszelkich formalności i dostarczą najwyższej jakości produkt.